Akustické závěsy

Co umí a co ne…

Častý požadavek:

Ruchy z ulice mi skrze okno prochází do ložnice a během spánku mě ruší, chci akustický závěs na okna, který by tomuto zabránil.

Odpověď:

Toto bohužel není možné. I kdyby samotný textilní závěs dokázal izolovat zvuk (což nedokáže, viz. níže), kolem závěsu může zvuk stále proniknout.

Akustický závěs je někdy mylně chápán jako překážka zvuku, která dokáže od sebe akusticky izolovat dva prostory. Toto bohužel není možné ani při velmi vysokých gramážích závěsu. Obecně lze říci, že je toho schopna pouze taková překážka, která je hermeticky těsná (viz citace pod odstavcem), velice bytelná a nepružná (pružnost může způsobit vibraci, která přenáší zvuk dále) – Tedy například zděná stěna (V případě betonových konstrukcí je problém s ocelovou výztuží, neboli armaturou, která zejména nižší frekvence přenáší poměrně dobře – příkladem budiž vrtání příklepovou vrtačkou v panelovém domě).

Obecně lze laicky říci, že kudy jde vzduch, tudy jde i zvuk. V první řadě je tedy, při potřebě izolace zvuku mezi dvěma prostory, nutné co nejlépe utesnit veškeré skuliny. Skvělým příkladem jsou dveře. Pokud v místech, kde dveře doléhají, máte instalované gumové tesnění, které správně doléhá, zvuk je ztlumen výrazně lépe. Pokud tedy řešíte tento problém mezi mistnostmi, začněte tímto, jelikož se jedná o nejefektivnější a nejlevnější řešení.

Textilní akustický závěs má svoji funkci v případě řešení nežádoucích odrazů v prostoru (místnost, sál, hala). V akustice je zpravidla žádoucí, aby ucho slyšelo pouze originální zdroj zvuku a nikoli jeho zpožděné odrazy od zdí nebo jiných konstrukcí. K tomuto účelu může akustický závěs posloužit tak, že se umístí primárně na co největší možnou plochu pevných a rovných ploch. Tyto závěsy disponují velice dobrou akustickou pohltivostí, kdy dokáží především vyšší a častečně střední tóny pohltit do takové míry, že se k posluchači nevrací příliš hlasitě a nejsou tak rušivé.

Pro své zákazníky to vysvětluji na příkladu fotbalového míče. Pokud jej kopneme proti pevné a rovné zdi, téměř stejnou rychlostí se odrazí zpět. Pokud jej však kopneme proti pověšené síti, pohltí částečně jeho energii a míč se neodrazí zpět. Akustika funguje obdobně.

V praxi akustické závěsy používáme zejména ke zlepšení akustiky kulturních zařízení, kde nejlepšího efektu dosahujeme odhlučnění zadní stěny, tedy té proti podiu. Je to z důvodu směrování reprodukovaného zvuku právě proti této zdi. Další v pořadí jsou boční stěny a případně okna. Na oknech je závěs jak akustický, tak i zatmívací, případně vizuální prvek. Na stěnách lze umístit závěsy pouze v pruzích, aby stěna nepůsobila jednotvárně.

Neopomenutelné je i samotné jeviště. Velmi často se setkáváme se situací, kdy se kulturní zařízení rekonstruuje, staré závěsy se odstraní a po vymalování není zájem je pověsit zpět, jelikož v opraveném prostředí již přiznají své stáří. Jeviště se pouze vymaluje a působí jako přijatelné prostředí. Zapomíná se nebo se jen neví, že závěsy na podiu nemají pouze vizuální funkci, ale též i akustickou. Typicky pak nastává situace, kdy je na jevišti hudební kapela, která pro pohodlné hraní potřebuje tzv. odposlechy (reproduktory, které jednotlivým hudebníků reprodukují stejný poslech, jako mají posluchači, jelikož kapela je zpravidla za hlavním ozvučovacím systémem a “neslyší přesně, co hraje”). Na takovém jevišti pak dojde ke výše zmíneným nežádoucím odrazům, které jsou velmi nepříjemné pro hudebníky a zároveň mohou způsobit tzv. “vazbu”, kdy jejich mikrofony slyší a opět reprodukují vlastní zvuk z odposlechů – výsledkem je všem známe a velice nepříjemné hlasité pískání.